วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ผลงานการสร้างสรรค์โลโก้ของนักออกแบบดังจากทั่วโลก จากหนังสือ โลโกเล้าจ์ 6

ดูและพยายามอ่านผลงานการสร้างสรรค์โลโก้ของนักออกแบบดังจากทั่วโลก จากหนังสือ โลโกเล้าจ์ ศึกษาแนวทางการคิด การสื่อสารและควรหลีกเลี่ยงการลอกแบบนะครับเพราะทุกวันนี้ รอดสายตาชาวประชาได้ยาก หากคิดและสร้างสรรค์เองก็ควรแสดงหลักฐานและเผยแพร่ผลงานให้ชาวโลกได้ทราบเอาไว้ นับแต่เริ่มคิดเลยยิ่งดีครับ ทุกวันนี้ต้องคิดดังๆหน่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

logo design bank

logo design bank