วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Kanchanaburi sweet corn cluster brand manual book

หนังสือคู่มือการใช้งานสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวานกาญจนบุรี : Kanchanaburi sweet corn cluster brand manual book

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

watch other logos ideas to get inspired

The concept of the logo is the main factor to create great logo idea. If you could find the right concept for your logo design, you can reach a real creative logo design.
The logo concept can be inspired from the company activity, nature, main colors, aim…etc. And it is always helpful and joyful to watch other logos ideas to get inspired and learn from the world outside.
Here are a collection of great logo designs from LogoPond website that I hope you like it icon winkWonderful Logo Design Ideas

Freedom Lovers

917651302ae17fbb8208c91f15d734e0Wonderful Logo Design Ideas

Sleepy Eyes Filmworks

49312324d6b23f04479bfa895e92988aWonderful Logo Design Ideas

Mochaman

7f89b0fd27ea14a4fcf9f570d21ecc8aWonderful Logo Design Ideas

Pixeldemon

3e96d6718899334abfabe37d62598dd4Wonderful Logo Design Ideas

Fitmiss

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ผลงานการสร้างสรรค์โลโก้ของนักออกแบบดังจากทั่วโลก จากหนังสือ โลโกเล้าจ์ 6

ดูและพยายามอ่านผลงานการสร้างสรรค์โลโก้ของนักออกแบบดังจากทั่วโลก จากหนังสือ โลโกเล้าจ์ ศึกษาแนวทางการคิด การสื่อสารและควรหลีกเลี่ยงการลอกแบบนะครับเพราะทุกวันนี้ รอดสายตาชาวประชาได้ยาก หากคิดและสร้างสรรค์เองก็ควรแสดงหลักฐานและเผยแพร่ผลงานให้ชาวโลกได้ทราบเอาไว้ นับแต่เริ่มคิดเลยยิ่งดีครับ ทุกวันนี้ต้องคิดดังๆหน่อย

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

AAA-Font Family Logo


AAA-Font Family Logo : Designer Assistant Professor Prachid Tinnabutr,2011

Panadda's Gifts and Collectible Store Logo & Sign

Panadda's Gifts and Collectible Store .USA Logo & Sign
Designer Assistant Professor Prachid Tinnabutr,2012

ANV Plus Logo Design : Alternativesผลงานออกแบบโลโก้ บริษัท เอเอ็นวีพลัส คอนซัลแต้นท์ จำกัด ผู้ออกแบบ ผศ.ประชิด ทิณบุตร. ANV Plus Logo Design : Alternatives Design Stage. ANV Plus Logo Design : Alternatives Stage :10/2011,Designer: Assistant Professor Prachid Tinnabutr,2011

ArtChandra UBIdea 2008 ศนเน

แบบตราสัญลักษณ์การจัดงานโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจศิลปกรรม ปี 2551
ผู้ออกแบบ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ,2550

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Chandrakasemsilpa-8 Logo Profile


ผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์หรือโลโก้ สำหรับการจัดงานแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปกรรมประจำปี 2554 จันทรเกษมศิลป์ ของสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. ออกแบบโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร 9/9/2554

Making a strong Mark

Letterhead and logo design

logo design bank

logo design bank